Inger Lise & Henrik Tauber Lassen

Slægtsforskning


Følger man en ane-linje, så støder man ofte på personer, der har en særlig historie, et kendt navn / person eller hændelse.
Personerne er ikke nødvendigvis blodslægtninge, men krydser vores familier ved ægteskab m.v. Det er således ikke en ren ane-fortælling. Det er personer og hændelser der krydser vores vej.
Således også i vores slægt. Navne som man møder tilbage i tiden –
Statsminister Henrik de Stampe - professor & Rektor Roskilde katedralskole og hans søn Johan Henrik Tauber Professor og rektor ved Ålborg katedralskole. - Michel Michelsøn Langballe præst ved Vester Vandet kirke i Thisted amt. - Friderich Bagger godsejer til Julsskov gods på Fyn.
Den Warburgske forretning på Højbro Plads – Synåle jomfruen.
Møller Lars Joensen, Rødsleth Hovedgaard (Den blå Mølle)som lå hvor Ålborg lufthavn ligger i dag.
Møbelsnedker Christian Kleis, Ålborg hvis møbler er udstillet på Ålborg museum. Rebslagermester Lorentz Natahananelsøn Kleis, Ålborg.

NB: Vi anvender altid føde efternavne - ikke ægtefælles efternavn.
Den blå Mølle
Møbler udstillet på museum