Indholdsfortegnelse

 1. Forsiden

 2. Familiesiden

 3. Slægtsforskning

 4. Slægtshistorie

 5. Demokrati

 6. Synålejomfruen

 7. Slægtstavler

 8. Bondepartiet

 9. Billedgalleri

 10. Anetavle Inger

 11. Anetavle Henrik

Inger Lise & Henrik Tauber Lassen

Indledning til vores slægtshistorie

2019 - april

For os, Inger og Henrik, startede det hele med, at vi fik en meget gammel slægtsbog over familien Stampe. Tidligere havde vi fået en kladde med slægtstavler for Warburg slægten. Men med den først nævnte slægtsbog, var interessen for alvor vagt.
I den følgende historie er udgangspunktet for slægterne fokuseret omkring:


Ingers slægt:
Kleis - Hansen slægten

 • Fader slægt (Svend Aage Eigil Hansen [102] – Christian Frederik Hansen [64])
 • Moder slægt (Paula Kleis [113] – Mette Marie Nielsen [67])

Henriks slægt:

Tauber - Lassen - Warburg

 • Fader slægt (Arne Tauber Lassen [80 – Emanuel Tauber Lassen [55])
 • Moder slægt (Gurli Harriet Warburg – Kirsten Harriet Bodil Jensen [12])
(se nedenstående tavler)

Begge vores slægter trækker spor over det ganske land. Men lad os begynde i Ålborg. Her boede Julius Kleis [66] (f. 1845) og Thomas Christian Lassen [57] (f. 1853) ikke langt fra hinanden.

Kendte de hindanden?

Begge slægter kom i begyndelsen af 1900 tallet til København.

Vi gør nu et hop frem til 1963. Her er Inger flyttet til Vordingborg, hvor hun bor hos sin søster Alice. Henrik blev i september 1963 indkaldt som soldat ved Falsterske Fodregiment, som var garnisoneret i Vordingborg.

I efteråret 1966 mødtes Inger og Henrik og slægterne fra Ålborg forenes, da vi blev gift den 15. juli 1967 i Tårnby kirke.

Her begynder historien om vores slægter.