Indholdsfortegnelse

 1. Forsiden

 2. Familiesiden

 3. Slægtsforskning

 4. Slægtshistorie

 5. Demokrati

 6. Synålejomfruen

 7. Slægtstavler

 8. Bondepartiet

 9. Billedgalleri

 10. Anetavle Inger

 11. Anetavle Henrik

Henrik Tauber Lassen

Demokrati

2019 - april

Demokrati og EU

Demokrati: magten ligger hos folket. Demos: folk, kràtos: styre eller herredømme.
En definition på demokrati, fra en dansk forsker, dr. Polit Hans Aage, lyder således: "Ved demokrati forstås simpelthen, at den enkelte har størst mulig indflydelse på sit eget liv og at der findes institutioner, som gør det muligt for alle interesser frit at komme til orde og blive konfronteret på en ligeværdig måde med henblik på at etablere en løsning."

En alt favnene definition,

men upræcis og i praksis uanvendelig. Selvom den sikkert passer godt til Rasmus Paludan, så er samfundet og demokratiet mere kompliceret. En definition må indebærer lighed for loven, retssikkerhed, politisk og religiøs frihed, ytringsfrihed i såvel skrift og tale, retten til strejke og retten til at demonstrerer og ikke mindst social trykhed. Vi, den enkelte borger, må selv vægte indholdet i demokratiet.

Demokratiet er ikke kun rettigheder.

Det er i høj grad regulerende for vores personlige frihed.

Se dig om i verdenen, og du vil se mange udgaver af demokrati, eller mangel på samme.

Det danske demokrati bygger på grundloven, et repræsentativt demokrati (folkestyre, folketing) og bindende folkeafstemninger.

Danmark har på sin vis deponeret en del af VORES frihedsrettigheder i EU og i internationale konventioner.

Hvis demokratiet skal bevares må alle beslutninger træffes med så stort flertal som muligt og med respekt for mindretal.

Jo flere detailbeslutninger som politikkerne gør, jo længere væk kommer demokratiet.

Demokratiet i EU.

Derfor, hvis EU fortsat skal være med til i fremtiden at sikre fred og samarbejde i Europa, skal EU stoppe deres evige forsøg på at ensrette alle medlemslandene, så som at agurker ikke må krumme og lignende jokes.

Måske skal vi erstatte EU parlamentet med nogle fagspecifikke organer, der kan indstille forslag til ministerrådet, som kan godkende eller afvise forslagene.

Vil – kan ikke

Kan – vil ikke

Rejse tilbage til sit hjemland.

Nogle, ”vil ikke” flygtninge eller migranter, bliver tvangshjemsendt, andre ikke.

Hvorfor bliver ikke alle ”kan–vil ikke” tvangshjemsendt?

Til gengæld skal vi give flygtninge lov til at integrere sig og blive gode statsborgere. Det er en illusion at tro, at disse mennesker kan vende tilbage til deres hjemland. Og vi har brug for de mennesker, der kan og vil bidrage til samfundet.