Inger Lise & Henrik Tauber Lassen

Indledning til vores slægtshistorie

For os, Inger og Henrik startede det hele med, at vi fik en meget gammel slægtsbog over familien Stampe. Tidligere havde vi fået en kladde med slægtstavler for Warburg slægten. Men med den først nævnte slægtsbog, var interessen for alvor vagt.

I vores forskning, både i Ingers og Henriks slægt, er der dukket en masse spændende personer og historier op. Så vi må simpelthen prøve det umulige, at sammenfatte alle personerne og deres historie. Vi vil gerne beskrive enkeltpersoner og deres historie. Vi vil også gerne give et tidsbillede af slægterne gennem historiens omskifteligheder og dramaer. Det er derfor, at ikke kun de direkte linier er medtaget, men også flere sidegrene.

Vi forsøger, at dokumenterer vores oplysninger, så godt som det er muligt, ved at angive kilderne og i en vis udstrækning indsætte kopier af kildematerialet. Ikke alle kilder er lige præcise eller troværdige; men er medtaget, hvis vi tror, at de er værdifulde for historien.

Mange informationer er fremskaffet ved anvendelsen af online slægtsforsknings systemet MyHeritage. Mange af disse kilder er udokumenteret i vores system. Vi vurderer selv kilderne ud fra hvor nøjagtige disse er og evt. i forhold til andre kilder. Det er således op til læseren selv at vurderer troværdigheden. Øvrige kilder er primært hentet fra Statens arkiver Online(AO), dvs. kirkebøger, folketællinger og mange andre kilder der kan hentes ved AO. Mange historiske beretninger er fundet gennem søgemaskiner f.eks. Google. Vi forsøger altid at angive kilden til disse beretninger; men nogle af dem kan stammer fra andre kilder, som vi ikke har kendskab til. Vi håber ikke, at vi dermed overtræder copyright. Vores Slægtsbog skal ikke betragtes som noget videnskabeligt værk.

Vores forskning har haft mange retninger; men i den følgende historie er udgangspunktet for slægterne fokuseret omkring:

Ingers slægt:
  • Fader slægt (Svend Aage Eigil Hansen [102] – Christian Frederik Hansen [64])
  • Moder slægt (Paula Kleis [113] – Mette Marie Nielsen [67])
Henriks slægt:
  • Fader slægt (Arne Tauber Lassen [80 – Emanuel Tauber Lassen [55])
  • Moder slægt (Gurli Harriet Warburg – Kirsten Harriet Bodil Jensen [12])
(se nedenstående tavler)

Begge vores slægter trækker spor over det ganske land. Men lad os begynde i Ålborg. Her boede Julius Kleis [66] (f. 1845) og Thomas Christian Lassen [57] (f. 1853) ikke langt fra hinanden.

Kendte de hindanden?

Begge slægter kom i begyndelsen af 1900 tallet til København.

Vi gør nu et hop frem til 1963. Her er Inger flyttet til Vordingborg, hvor hun bor hos sin søster Alice. Henrik blev i september 1963 indkaldt som soldat ved Falsterske Fodregiment, som var garnisoneret i Vordingborg. I efteråret 1966 mødtes Inger og Henrik og slægterne fra Ålborg forenes, da vi blev gift den 15. juli 1967 i Tårnby kirke.

Her begynder historien om vores slægter.
Ingers faderlinie
Ingers moderlinie
henriks faderlinie
Henrks moderlinie
Tårnby Kirke