Inger Lise & Henrik Tauber Lassen

Kosakkerne kommer

Kosakkerne er oprindelig russiske bønder der i 1400 - 1600 tallet flygtede fra deres stavnsbånd og undertrykkelse af de russiske herremænd.

De flygtede mod syd og sydøst ud på de russiske stepper helt ned til Ukraine.

Her levede de et mandsdomineret, strengt og nøjsomt liv som bønder.

Kosakkerne måtte ofte forsvare sig mod den russiske zar og omstrejfende bander. Derfor var våben lige så vigtig som ploven.

I fredstid var alle kosakker lige; men når deres frihed og selvstændighed blev truet valgte de en leder, en såkaldt ataman eller hetman. Hans ord var lov.

Kosakker etablerede samfund langs floden Dnepr i Ukraine og mod Ural og Volga. I 1598 krydsede de første kosakker Ural og startede kolonisering af Sibirien.

De russiske herskere ønskede at udvidede deres landområder og inddrage kosakkerne i det russiske imperie. Dette førte til mange blodige sammenstød med kosakkerne.

I slutningen af 1700-tallet indgik den russiske zar en aftale med kosakkerne. Disse skulle forsvare Ruslands ydre grænser mod til gengæld at få indre selvstyre og fred til at leve deres særlige liv som steppesamfund.

I 1648 blev jøderne udsat for kosakkernes massakre foranlediget af de ortodokse kristne. Op imod 30.000 jøder blev dræbt.

1. Generation

Abraham Reis [2080]

Abraham Reis levede i velstand i en stor familie i Byen Bar i det nuværende Ukraine, ca. 240 km sydvest for Kiev. Men i 1648 blev hele hans familie, med undtagelse af sønnen Joseph, dræbt af de hærgende kosakker. Denne søn bliver stamfaderen til Wessely slægten i Danmark (se Figur 1) og ved ægteskab mellem Rebekka Wessely og Juda Leb Warburg tillige en del af Warburg slægten, som er Henrik Tauber Lassen aner på moderens side - Gurli Harriet Lassen, født Warburg.2.Generation
Joseph Abraham Reis[467]

Joseph flygtede, såret og elendig gennem skove og ufremkommelige områder via Kiev til byen Krakow i Polen. En strækning på over 1.000 km. Det synes næsten umuligt for den unge Joseph; men sådanne beretter Josef Fischers i sit foredrag over 4 Gravsten i bladet "jødisk Ungdom 1932-33".

Det portugisiske jødesamfund tog sig godt Joseph Abraham. Han arbejdede sig frem til velstand og anseelse. I 1671 er han bland dem der søgte om tilladelse til at bygge den store synagoge i Amsterdam.På marmortavlen som er opsat i synagogen er Joseph navn anført som, ”Søn af martyren Abraham”.

Joseph Abraham følger efter sin søn Moses til Glückstadt hvor han dør i 1702.

3. Generation
Moses Joseph Wessely[466]

Moses (se Figur 1) blev født i 1656 i Amsterdam og døde den 29. juni 1736 i København i en alder af 80 år. Han forlod Holland og flyttede til Tyskland i byen Wesel, hvor han ernærede sig som købmand. Da Moses fik tilladelse til at anlægge en geværfabrik flyttede han til Glückstadt ved Elben. Han blev udnævnt til Kgl. Agent og Kommercedirektør, ligesom han blev deputeret i byens råd.

Repin Cossacks
The Zaporozhian Cossacks write a letter to the Sultan of Turkey
Det indre af synagogen
fig. 1 - Slægtstavel for Abraham Reis